LMA logo.
achtergrond.
groen blokje. 
 
Terug naar beginpagina
 
Informatie op de LMA website
 
Contactformulier
 
 
 
Cancel
 
 
 

AMICE

Het geautomatiseerde systeem waarin alle meldingen worden vastgelegd is AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch).

LMA

De stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) is eind 1993 opgericht als een stichting van de gezamenlijke provincies. Een deel van de taken is vastgelegd in de Wet milieubeheer en in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit Besluit is per 1 januari 2005 in werking getreden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) heeft de stichting LMA aangewezen als meldingsinstantie, zoals bedoeld in art. 10.40 lid 1 en art. 10.38 lid 3 van de Wet Milieubeheer. Door de provincies is de stichting LMA aangewezen als de instantie die de meldgegevens beheert en samen met de provincies zorgt voor de kwaliteit ervan. De gemelde gegevens worden beschikbaar gesteld aan overheden voor handhaving, beleid en vergunningverlening.